4 januari 2019

Haktijd

Het is koud, de goten worden ijs. Dat is niet de bedoeling, ze moeten open zijn. Dus komt een werker bikken.