29 november 2007

Voetstapjes in de sneeuw

Eind november. Tijd voor 'directie-overleg'. De sneeuw is vroeger dan ooit. De reeën zijn dan ook vroeger dan ooit begonnen onze bomen en planten op te eten.
Ze hebben bijvoorbeeld alle lupines opgegeten.