27 oktober 2011

Hobbezak

Dit jaar doen we aan gewasbescherming: de clematis montana moet de winter door, en om die suffe reeën een slag voor te zijn, hebben we die plant ingepakt. Geen gezicht dus.
De koeien die ons deze week gezelschap hebben gehouden keken spottend toe.