20 juli 2012

Uit het hoge noorden

R., W., en I. uit Trondheim rijden vandaag naar de buurt van Como na een verrassend flitsbezoek. Tot kijk!
We hebben ze hier wel even aan het werk gezet, waarbij de lupinen een gevoelige slag is toegebracht.