13 oktober 2014

Ceci n'est pas...

Dit is geen tunnel. Het is een Unterdurchführung voor voetgangers, fietsers en rolstoelers onder de Furkastrasse door. Die kunnen over een poosje namelijk van hier - we staan hier schuin tegenover de Toyota-garage bij Fürgangen - via een 280,67 meter lange hangbrug naar Mühlebach, aan de overkant van de Rhône. Je moet wel een beetje klimmen, want in Mühlebach kom je 13,47 meter hoger aan dan je in Fürgangen begint. Kijk, daar komt hij te hangen:
Wie het allemaal precies wil weten, moet deze twee plaatjes maar goed bestuderen.
De kant van Fürgangen
De kant van Mühlebach
Het is trouwens nog steeds herfst.