25 februari 2020

Bezoek

De meesjes hadden zoveel voer uit de boom gemorst, dat een clustertje kippen met haan dat ontdekt heeft.