23 augustus 2021

Fiesch

Fiesch, elke keer mooi.
Het hotel, die kerk, die trein.
Die spar mag wel weg.