6 november 2021

Een zwerm skwiekte langs.
Eentje landt op het terras,
met vragende blik.